Om Labbet

Labbet r.f. har som syfte att främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater.

Labbet är en liten förening, men en förening med ambition att göra skillnad. Labbet samlar, fördjupar och omsätter fältets kunskap och erfarenhet inom ämnet dramatik/dramaturgi; söker alltid då det är möjligt samverkan med andra aktörer på kultur- och teaterfältet; arbetar med riktade insatser för att skapa de förutsättningar som krävs för att goda texter ska skrivas. Labbet är en förening vars verksamhet kännetecknas av professionalitet, av både målinriktad ambition och konstnärlig nyfikenhet samt av ödmjukhet inför skrivandet som syssla.

Kontakta oss

En sida dramatik är producerad av föreningen Labbet r.f. och kan i sin digitala form läsas och användas fritt. Om du arbetar med undervisning eller ansvarar för dramaverksamhet i gruppform och önskar ett tryckt exemplar av boken kan du kontakta oss och erhålla ett tryckt exemplar.


Adress:
Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors

Epost:
labbetrf@gmail.com

Följ oss:
Facebook